ZARAR TELAFİ FONU

RASİM SEZER S.M. MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu Tebliği ile özellikle son dönemde yaşadığımız kur dalgalanmaları sebebiyle borca batıklık diğer ifadesi olan teknik iflas konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Tebliğ’in amacına baktığımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK)  376′ ncı maddesi kapsamında […]

AR-GE İNDİRİMİ VE TEKNOPARK KAZANÇ İSTİSNASINDAN GİRİŞİM SERMAYESİ FONU AYRILMASI

26.10.2022 RASİM SEZER S.M. MALİ MÜŞAVİR   YASAL DAYANAK: Uygulama, 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun neticesinde; 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” düzenlemeleri […]

Harcırah Uygulaması ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

Harcırah Uygulaması ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi TALHA ERDEM SEZER *   İçindekiler GİRİŞ Harcırah Tanım Harcırah Uygulaması ile İlgili Yasal Düzenlemeler 6245 Sayılık Harcırah Kanunu’na Göre Gelir Vergisi Kanunu’na (G.V.K.) Göre 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırah […]