Yasaların gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda işletme sahip ve yöneticilerine, sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip muhasebe sistemleri kurmak.

Firma bünyelerinde, Muhasebe sistemlerinin oluşturulmasına yönelik teknoloji ve bilgi alt yapısının kuruluşuna destek vermek. İşletmelerin Muhasebe Departmanları için personel seçimi ve gözetimini yapmak.

İç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek.

Firma yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme hizmetleri yapmak

Mali konular ve SGK konusunda sürekli danışmanlık yapmak

Şirket kuruluşu, birleşme, nevi değişikliği ve tasfiye işlemlerini yapmak

3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde, işletme dahilinde muhasebe departmanı kuramamış firmaların kayıtlarını tutmak

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227.Maddesine istinaden beyannamelerini tanzim etmek

Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetleri vermek

Uluslararası Denetim Standartları’na göre yapılan özel amaçlı denetim ve değerleme hizmetleri vermek