Varlık Barışı Uygulaması Devam Ediyor!

7256 sayılı Torba Kanun (kanun) ile yeni bir varlık barışı uygulaması getirilmişti. Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlandı. Varlık barışına ilişkin kanunun uygulama esaslarını düzenleyen Tebliğ 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlandı. Bu yasaya göre 30.06.2021 tarihine kadar bildirilmek kaydı ile, gerçek ve tüzel kişilerin; a- Yurt dışında bulunan; […]

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARININ GİDER YAZILMASI

Mükellefler nezdinde yapılan incelenmeler ile KDV iade ve mahsup işlemlerinde, ilgili vergi müfettişi veyahut Vergi Dairesi yetkilileri tarafından, perakende satış fişi veyahut ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider yazılmasının eleştiri konusu yapıldığı, düzeltme istendiği yolunda gerek mükelleflerden gerekse meslek mensuplarından şikâyetler olmaktadır. Konu ile ilgili yasal mevzuat incelendiğinde; V.U. Kanunun 232 inci […]

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN VERGİ VE SGK DURUMU

RASİM SEZER S.M.MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ   1-) İş Kanuna Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Durumu. İş Kanunu’nun 4.maddesi “İstisnalar” başlığı adı altında düzenlenmiş ve Kanun maddesinde sayılan işlerde ve iş ilişkilerinde İş Kanununun uygulanmayacağı belirtilmiştir. 4.Maddenin (e) bendi “Ev Hizmetlerinde” diyerek, ev hizmetlerinde yapılan işleri İş Kanunu kapsamı dışına çıkarmıştır. Çocuk […]