VERGİ UYGULAMALARI

 

• E-BEYANNAME VERİLMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN CEZALARA KARŞI AÇILACAK DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

• Uzlaşma Dilekçesi

• Uzlaşma Sağlanmaması Üzerine 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği

• 3100 Sayılı Yasanın 8. Maddesi Uyarınca Kesilen Cezaya Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

• 6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

• Cezada İndirim Dilekçesi Örneği (Teminat Göstermek Suretiyle Süreyi Uzatan)

• Vergi Usul Kanun’nun 376’nci Maddesine Uygun Dilekçe Örneği (Cezalarda İndirim Dilekçesi)

• Davanın İhbari İle İlgili Dilekçe Örneği

• Davaya Katılma İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği

• Dilekçenin Reddi Üzerine Davanın Yenilenmesi Dilekçesi Örneği

• İyuk’nun 26’nci Maddesinin 3’üncü Fıkrası Uyarınca İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yeniden İşleme Konulması İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği

• Vergi Usul Kanunu’nun 122’nci Maddesine Uygun Dilekçe Örneği (Düzeltme İstemi)

• Harç ve Posta Ücreti Tamamlama Dilekçesi Örneği

• İşyeri Kapatma Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

• İyuk’nun 48’inci Maddesi Uyarınca Düzenlenecek İtiraz ve Temyiz Dilekçesi Örneği

• İyuk’nun 26’nci Maddesinin 1’inci Fıkrası Uyarınca İşleme Konulma Dilekçe Örneği

• İyuk’nun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği (Örnek-8)

• İyuk’nun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği (Örnek-7)

• Kaçakçılık Cezalı, KDV’ye Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

• İyuk’nun 6’inci Maddesi Uyarınca İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yeniden İşleme Konulması İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği

• Kararın Düzeltilmesi İstemlerine İlişkin Dilekçe Örneği

• İyuk’nun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği

• Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

• Vergi Usul Kanunu’nun 124’üncü Maddesine Uygun Dilekçe Örneği (Şikayet Başvurusu)

• Yargılanmanın Yenilenmesi İstemlerine İlişkin Dilekçe Örneği

• Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci Maddesine Uygun Dilekçe Örneği (Pişmanlık Dilekçesi)

• Savunma Dilekçesi Örneği

• Yürütmenin Durdurulmasi İstemlerine İlişkin Kararlara İtiraz Dilekçesi

 

DİĞER HUKUK DALLARI

 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yapılmasına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

• Belediyece Ödeme Emriyle Ecrimisil İstenilmesine İlişkin Durumlarda Açılan Davaya İlişkin Dilekçe

• D.F.İ. Fonunun Ödeme Emriyle İstenilmesi Durumunda Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

• Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Açılan Davalarda Dilekçe Örneği

• Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği

• Üniversite Öğrenci Disiplin İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçe Örneği