İLGİLİ AYLAR
BEYANLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Muhtasar Beyan (Aylık) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Muhtasar Beyan (3 Aylık) 23 23 23 23
Katma Değer Vergisi 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2 No’lu Kdv Beyannesi 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Aylık Prim ve Hizmet Bild. Verilmesi 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Ba-Bs Formları 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Damga Vergisi 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Geçici Vergi 14 14 14 14
Kurumlar Vergisi 25
Gelir Vergisi (Gerçek Usül) 25
Gelir Vergisi (Basit Usül ) 25
Vergi Levhası Tasdiki 31
Veraset İntikal Vergisi 31 30
İlan ve Reklam Vergisi (Beyan ve Ödeme 31
Emlak Vergisi (Beyan ve Ödeme) 31 30
Çevre Temizlik Vergisi (Beyan ve Ödeme ) 31 30
Motorlu Taşıt Vergisi 31 31
Resmi Defterler Tasdiki 31
Yevmiye Kapanış Tasdiki 30
Resmi Defter Ara Tasdiki 31
Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı 31
Denetim Kuruluşları Yıllık Harç Bildirimi 25
Ticaret Odası Aidatı 30 31
ÖDEMELER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bağkur Primleri Ödemesi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
SSK Prim Ödemesi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
İsteğe Bağlı SSK Ödemesi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Geçici Vergi Ödemesi 17 17 17 17
Muhtasar Beyan. Vergisi Ödemesi 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Katma Değer Vergisi 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2 Nolu Kdv Ödemesi 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Damga Vergisi 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Gelir Vergisi (Gerçek Usül) 31 31
Gelir Vergisi (Basit Usül ) 28-29 30
Kurumlar Vergisi 30